MC DATA SAVE DESTRUCCIÓ CERTIFICADA

Les exigències normatives en matèria de protecció de dades determina, que els residus documentals físics (en format paper), siguin destruïts si és possible, de forma fefaent quan deixen de tenir valor a efectes de la finalitat per als quals van ser recollits.

El compromís adquirit per MC DATA SAVE és dotar als seus clients d’un servei integral en matèria de protecció de dades. Sumant aquest compromís a la consciència mediambiental de la nostra corporació, convençuda que s’ha d’aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible i respectuós amb el medi ambient, obtenim els factors que ens han portat a desenvolupar MC DATA SAVE DESTRUCCIÓ CERTIFICADA a través de col·laboradors externs de reputada solvència en la prestació d’aquest tipus de servei.

Bàsicament el servei consisteix en:

  • Establir un sistema de recollida regular o puntual dels residus documentals en contenidors d’alumini amb tancament de seguretat prèviament proporcionats per MC DATA SAVE.
  • La destrucció, mitjançant el triturat dels residus documentals en partícules inferiors a 40 x 40 mm. per una empresa que porta operant en el sector des de 1978 i que disposa de la certificació UNE-EN 15713: 2010 de destrucció segura del material confidencial que després és reciclat per a la seva reutilització en la indústria paperera.

Destrucció certificada de documents