MC DATA SAVE REVISIÓ I AUDITORIA

Bàsicament, el servei consisteix en:

 • Visita o visites de camp per a la presa de dades necessària
  • Per a l’actualització de la seva documentació.
  • Per a la recollida de proves de compliment sobre les verificacions del funcionament de les mesures de seguretat adoptades.
 • Anàlisi de la situació de les variacions en els registres d’activitats de tractament.
 • Actualització de les obligacions documentals.
  • Registres d’activitats de tractaments.
  • Anàlisi de riscos de les activitats de tractament.
  • Avaluacions d’impacte dels tractaments.
 • Actualització dels
  • informe de recomanacions respecte a les mesures de seguretat a adoptar.
  • informe de la necessitat d’adoptar mesures per mitigar riscos.

En cas de sol·licitar-ho el client, es realitzen auditories de compliment de les mesures adoptades i recomanacions sobre les solucions a tenir en compte per mitigar els riscos.

check list auditoría protecció de dades